Följ Nordic Light Hotel

Nordic Light Hotel - Välj bort städning till förmån för Östersjön.

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2017 13:29 CEST

Nordic Light Hotel - Välj bort städning till förmån för Östersjön.

Nu kan du som gäst välja bort städning till förmån för naturen.

Om du stannar mer än en natt hos oss på Nordic Light Hotel kan du nu välja att avstå städning de extra dagar du stannar. Du meddelar oss genom att hänga ut en skylt på din dörr.

Som tack för detta skänker vi 20 kr till WWF:s projekt ”rädda Östersjön”. Östersjön är nämligen ett av de mest utsatta haven till följd av övergödning, överfiske och ökad sjöfart. Men det är inte försent, än kan vi hjälpas åt att rädda Östersjön.

Läs mer om WWF:s insatser här http://www.wwf.se/wwfs-arbete/hav-och-fiske/radda-ostersjon/1181754-radda-ostersjon-startsida

Så, gör gärna en insats och välj bort städning till förmån för naturen!

Vi anser att vi som hotell och arbetsgivare har ett socialt-, samhälls-, hållbarhetsansvar. Detta inom hotellets väggar, men även utanför. Vi är medvetna om att vi är en del av samhället och därmed bidrar till restavfall, energiförbrukning, transporter till och från hotellet samt användning av kemikalier. Ovan nämnda städaktion är en av de vi gör under samlingsnamnet ”Pay it forward”. Vi vill skapa en kedja av gärningar som är goda för naturen eller någon annan än oss själva, med förhoppningar att den i sin tur skapar goda gärningar för någon annan, med förhoppning att den …o.s.v., o.s.v. Vi ska minska vårt ekologiska fotavtryck och vara en god förebild för hur man driver hotell och samtidigt ta hänsyn till miljön.

Kontaktperson:

Madelene Ek

Values Coordinator  |  Nordic Light Hotel

madelene.ek@nordiclighthotel.com 

Nordiskt koncepthotell som fokuserar på design, konst, arkitektur och hållbarhet. Ett stenkast från Arlanda Express.